A A A Przełącz na wysoki kontrast
Departament Finansów

 

Wpłaty dochodów podatkowych Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 204, 205, 205A) z tytułu:

 • podatku od nieruchomości (tel. 85 869 60 89, 85 869 61 05, 85 869 62 27)
 • podatku od środków transportowych (tel. 85 869 69 65)
 • podatku rolnego (tel. 85 869 69 65)
 • podatku leśnego (tel. 85 869 69 65)
 • opłata od posiadania psów (tel. 85 869 61 05)
 • opłaty targowej (tel. 85 869 62 27)

Należy wnosić na konto – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
Nr rachunku BANK PEKAO S.A. 78 1240 5211 1111 0010 3553 2584

 

Uwaga!


Departament Finansów Miasta prosi osoby fizyczne o dokonywanie wpłat tytułem podatku od nieruchomości na indywidualny numer konta podany w decyzji podatkowej.


Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 4) z tytułu opłaty skarbowej (tel. 85 869 69 67) należy wnosić na numer konta:

 1. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132


lub 

 1. gotówką bez prowizji w:


- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
- Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16.

 

W rozliczeniach transgranicznych (dotyczy wpłat tytułem opłaty skarbowej dokonywanych za granicą) należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.
Numer IBAN dotyczący rachunku opłaty skarbowej: PL26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW


Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konta Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:

 

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

 

Dodatkowo bez prowizji wpłaty gotówkowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych można dokonywać w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.

Przejdź do: