A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Asystent pomoże Ci:
w dojeżdzie w wybrane miejsce: ©PROARTE.art.pl
Asystent pomoże Ci:
w dojeżdzie w wybrane miejsce: ©PROARTE.art.pl
<< poprzednie
123
następne >>
Utworzony przez: 30.12.2009, 13:49

 

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 

 

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej cywilizacji i jej rosnącego poziomu jest zwiększenie się liczby osób, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich problemów na skutek wrodzonych wad organicznych, urazów czy przebytych chorób. Tak więc niepełnosprawność staje się udziałem coraz większej rzeszy ludzi. Nie jest wyłącznie zjawiskiem medycznym czy problemem opiekuńczym, obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery rozwoju człowieka oraz wszystkie aspekty jego funkcjonowania, angażując przy tym potencjał rodziny i zasoby społeczne. Rosnący udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ludności wymaga nowego spojrzenia na ich miejsce w społeczeństwie i polityce społecznej. Nie wystarczy tylko wspierać te osoby, lecz należy tworzyć warunki do szerszego i aktywnego ich udziału w rozwoju. Wymaga to z jednej strony przygotowana się społeczeństwa do tej zmieniającej się sytuacji jak i przygotowania osób niepełnosprawnych do życia, pracy, pełnienia ról społecznych w swoich środowiskach lokalnych i społeczeństwie.
 

Jednakże osoba niepełnosprawna nie może pełnić ważnych ról społecznych i być osobą mającą wpływ na swoje życie, jeśli np. ze względu na barierę architektoniczną nie może opuścić mieszkania na wózku. Problemem podstawowym jest dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji medycznej i rehabilitacji społeczno-zawodowej, do kształcenia, rynku pracy i doskonalenia zawodowego, dostęp do mieszkania, transportu w środowisku zamieszkania i komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym; instytucjami usługowymi i kulturalnymi oraz uczestnictwo w życiu publicznym.


Miasto Białystok chcąc pomóc osobom niepełnosprawnym włączyć się w życie społeczne prowadzi Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Usługa świadczona przez wykwalifikowanych specjalistów pełni funkcję kompensacyjną w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Działania asystenta obejmują czynności umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Program realizowany jest w naturalnym środowisku społecznym.

 

Zasadniczym celem Programu jest umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom Białegostoku pełnienie wszystkich ról społecznych poprzez wsparcie ich w tych momentach, gdy sami nie mogą sobie poradzić z uwagi na istniejące bariery architektoniczne, w komunikacji bądź mentalne, a tym samym podnoszenie jakości życia tych osób.

Ostatnia modyfikacja: 27.01.2010, 13:11
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

ul. Legionowa 28 lok. 704

15 - 281 Białystok

tel. 85 745 24 08

asystent-on@um.bialystok.pl

Warunki realizacji usługi
  • Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu w godz. 08.00-22.00
  • Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usługi asystenta zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub za ich wiedzą i zgodą, przez rodzinę
  • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub na e-mail w godz. 08.00-18.00 od poniedziałku do piątku
  • Warunkiem realizacji usługi pełnoletniej osobie niepełnosprawnej jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej (I i II), orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
  • Odpłatność za usługę wynosi 2 zł za godzinę
  • Wszelkie dodatkowe koszty związane z wyonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp.) z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta ponosi osoba korzystająca z usługi
  • Usługa jest świadczona wyłącznie na terenie miasta Białegostoku
  • Osoba niepełnosprawna jest każdorazowo zapoznawana z zakresem czynności Asystenta. Znajomość zakresu potwierdza własnoręcznym podpisem