A A A Przełącz na wysoki kontrast
Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku, na lata 2006 – 2032.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku, na lata 2006 – 2032.


W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały od 12 do 25 marca 2015 r.


Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zostały umieszczone na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/ celem zebrania opinii, wniosków i uwag m. in. organizacji pozarządowych. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.


Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdfInformacja.pdfpdf, 583 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 23.04.2015, 09:19
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku, na lata 2006 – 2032

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku, na lata 2006 – 2032.


Czas Trwania konsultacji – do 25 marca 2015 r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres : Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl.

 

Informuje się, iż konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi odbędą się poprzez zamieszczenie konsultowanego projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl.


Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfFormularz zgłoszenia.pdfpdf, 463 KB
pdfUchwała.Projekt.2015-01-28.pdfpdf, 3982 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 12.03.2015, 08:45
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Do pobrania

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku na lata 2006 - 2032

PDFPLAN.PDFPDF, 602 KB
Jak otworzyć pobrane pliki