A A A Przełącz na wysoki kontrast
Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Czym jest Strategia?

Strategia jest długofalowym, deklaratywnym i ogólnym scenariuszem rozwoju miasta, określającym: docelową wizję rozwoju, misję miasta, strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego, które służyć będą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, a tym samym poprawie jakości ich życia.

Dlaczego Strategia?

Białystok potrzebuje nowej Strategii po to, aby:

  • określić misję oraz wizję rozwoju Miasta w przyszłości,
  • wybrać cele strategiczne, priorytety i kierunki rozwoju Miasta,
  • pozyskać wsparcie i akceptację społeczną dla realizacji projektów rozwojowych.