A A A Przełącz na wysoki kontrast

 

 

Informacje dotyczące numerów rachunków można uzyskać pod numerami tel.:
85 869 6487, 85 869 6486, 85 869 6485

Punkt przyjęć Deklaracji:
Budynek Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami
15-021 Białystok, ul. Kamienna 17 (budynek na rogu ul. Kamiennej i Słonimskiej) parter

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30
numer infolinii: 85 741 79 83 wew. 1 (koszt wg. taryfy operatora)

Terminy płatności:

 • osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca (płatność miesięczna) - pierwsza płatność do 31 lipca,
 • osoby fizyczne do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału (płatność kwartalna) - pierwsza płatność do 10 września. 

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od 1 lipca 2013r.)
 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Białystok:

  Nazwa firmy

  Siedziba i adres

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Czyścioch" Sp. z o.o.

  ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok

  Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

  ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

  MPO Sp. z o.o.

  ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 1. informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  ZUOK w Hryniewiczach

 

 1. informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 r. [%]

   

  TR= 10% *

  *- dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r. wynosi 75%

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r. [%]

  10%

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2012 r. [%]

  36%

 

 1. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  PUHP „LECH” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZUOK w Hryniewiczach. Godziny przyjmowania odpadów:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00,
  • sobota, godz. 7.00 - 14.30.

 

Szczegóły dotyczące pracy EKOPSZOK
 

 1. informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym|

  Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, dostępna jest tutaj
   
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 27.09.2013, 10:37
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Więcej informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami w Białymstoku

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 05.04.2013, 15:23
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość