A A A Wróć do normalnego kontrastu
Dane kontaktowe

 


 Do góry

Urząd Miejski

ul. Słonimska 1


Informacja o Urzędzie

telefon: 85 8696000


 Do góry

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski

Sekretariat
telefon: 85 8696002
e-mail:
prezydent@um.bialystok.pl 

Przewodniczący Rady Miasta


Mariusz Krzysztof Gromko

Sekretariat
telefon: 85 8696138
fax: 85 8696269
e-mail:
brm@um.bialystok.pl

 


 Do góry

Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku


Adam Poliński

Rafał Rudnicki

Sekretariat
telefon: 85 8696005
fax: 85 8696266
e-mail:
sekretariat2@um.bialystok.pl


Renata Przygodzka

Robert Jóźwiak
Sekretariat
telefon: 85 8696008
fax: 85 8696264
e-mail:
sekretariat3@um.bialystok.pl


 Do góry

Sekretarz Miasta Białegostoku


Krzysztof Marek Karpieszuk

 

Sekretariat
telefon: 85 8696002
e-mail:
sekretarz@um.bialystok.pl


 Do góry

Skarbnik Miasta Białegostoku


Stanisława Kozłowska

Sekretariat
telefon: 85 8696151
fax: 85 8696268
e-mail:
dfn@um.bialystok.pl


 Do góry

Departament Prezydenta Miasta


Dyrektor Przemysław Tuchliński

 

Z-ca dyrektora Waldemar Pawłowski

 

Sekretariat
telefon: 85 8696961

fax: 85 8691066
e-mail: dpm@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Słonimska 1


Dyrektor Jolanta Aleksandrowicz

telefon: 85 8696249


 Do góry 

Biuro Promocji i Turystyki

ul. Dobra 3


Dyrektor Monika Kamińska
p.o. Z-cy Dyrektora Tomasz Łotowski

telefon/faks: 85 8696038, 85 8696016

promocja@um.bialystok.pl


 Do góry 

Biuro Rady Miasta

ul. Słonimska 1


Dyrektor Andrzej Matys

telefon: 85 8696138


ll Do góry

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1


Dyrektor Ewa Bajdałów

Sekretariat
telefon: 85 8696222

e-mail: b.fe@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

ul. Warszawska 21


Dyrektor Adam Czapliński

telefon: 85 8696321
fax: 85 8696390
e-mail:
bnw@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Kontroli

ul. Dobra 3


Dyrektor Małgorzata Serafin
telefon: 85 8696847

e-mail: bk@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1


Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Urszula Mirończuk

telefon: 85 8696061
fax: 85
8696061
e-mail:
bks@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Prawne


Dyrektor Ewa Matowicka

telefon: 85 8696180
fax: 85 8696260


 Do góry

Biuro Zarządzania Kryzysowego

ul. Słonimska 2/2

telefon/fax: 85 8696535

bzk@um.bialystok.pl
 


Dyrektor Marian Maciejewski 

 


 Do góry

Departament Finansów Miasta

ul. Słonimska 1


Dyrektor Lucjan Karol Bielawski

Zastępca Dyrektora - Katarzyna Waluk

 

Kancelaria Skarbnika

telefon: 85 8696151
fax: 85 8696268
e-mail: dfn@um.bialystok.pl


Referat Planowania, Budżetu i Środków Unijnych

Kierownik Agata Mozerska-Walczuk

telefon: 85 8696973


Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pieniężnych

Kierownik Halina Bućko

telefon: 85 8696137


Referat Księgowości Podatkowej

Kierownik Tamara Maksimiuk

telefon: 85 8696964


Referat Księgowości Opłat i Windykacji

Kierownik Barbara Pawilcz

telefon: 85 8696437
 


 Do góry

Biuro Egzekucji Administracyjnej

ul. Słonimska 1


Dyrektor Wojciech Jabłonowski

telefon: 85 8696049, 85 8696324

 


 Do góry

Departament Geodezji

ul.Słonimska 2/2


Dyrektor Alina Turowska


Z-ca dyrektora Mirosława Wojciuk

 

Sekretariat

telefon: 85 8696300
e-mail: dg@um.bialystok.pl


Referat Geodezji i Katastru Nieruchomości

Kierownik Iwona Suszko

telefon: 85 8696305


Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Alicja Horodeńska

telefon: 85 8696308
fax: 85 8696322


Referat Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Kierownik Antoni Karbowski

telefon: 85 8696318


Refarat analiz Zasobu Geodezyjnego

telefon: 85 8696315


Sala Obsługi Interesantów - ewidencja gruntów

telefon: 85 8696307


Sala Obsługi Interesantów - mapa zasadnicza

telefon: 85 8696942


 Do góry

Departament Architektury


Dyrektor Anna Małgorzata Orłowska

 

 

Z-ca Dyrektora Anna Jacewicz
 

Sekretariat

telefon: 85 8696039
fax: 85 8696208

 

e-mail: da@um.bialystok.pl


Referat Pozwoleń na Budowę - Północ
Kierownik referatu Anna Jacewicz

telefon: 85 8696910


Referat Zgłoszeń Budowlanych

Kierownik referatu Anna Dziełak
telefon: 85 8696176


Referat Pozwoleń na Budowę - Południe

Kierownik referatu Aneta Kulesza
telefon: 85 8696395


Referat Pozwoleń na Budowę Infrastruktury Miejskiej

p.o. Kier. Ref. Elżbieta Niemotko
telefon: 85 8696288

 


 Do góry

Departament Informatyki

ul Słonimska 1


Dyrektor Krzysztof Lachowski


Z-ca dyrektora Bartosz Bakunowicz

 

Sekretariat

telefon: 85 8696283
fax: 85 8696118
e-mail: inf@um.bialystok.pl


Referat Wdrożeń i Zarządzania Bazami Danych

Kierownik Bartosz Bakunowicz

telefon: 85 8696179


Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Infrastrukturą Sieciową

Kierownik Piotr Krzywosz

telefon: 85 8696956


Referat Administracji i Zarządzania Sprzętem Komputerowym

Kierownik Dariusz Kruglicz

telefon: 85 8696055


Zespół do spraw Systemu Informacji Przestrzennej

Kierownik Bogusław Wilczyński

telefon: 85 8696093


 Do góry

Departament Obsługi Mieszkańców

ul. Branickiego 3/5


Dyrektor Danuta Górnikiewicz
Z-ca dyrektora Anna Olejnicka

Z-ca dyrektora Krzysztof Chojnowski

 

Sekretariat
telefon: 85 8696530
fax: 85 8696411
e-mail: dom@um.bialystok.pl


Referat Ewidencji Ludności

Kierownik Krzysztof Chojnowski

telefon: 85 8696892,

fax: 85 8696534

 

Kartoteka ewidencyjno-adresowa

 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,

 

telefon: 85 8696419,

 

SALA OBSŁUGI INTERESANTÓW:

 • zameldowania i wymeldowania
 • zaświadczenia meldunkowe,
 • rejestr wyborców

telefon: 85 8696429,

 

 • Stanowiska pracy w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.
  telefon: 85 8696530.

Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych

Kierownik Alicja Zdanowicz

telefon: 85 8696423
telefon/fax: 85 8696414

 

Archiwum dowodów osobistych

 • udzielanie informacji z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • zgłoszenie utraty dowodu osobistego

telefon/fax: 85 8696414

 

STANOWISKA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych
 • zgłoszenie utraty dowodu osobistego

telefon: 85 8696421

 

 • Wydawanie dowodów osobistych
  telefon: 85 8696421

 

 • Sprawy wojskowe
  telefon: 85 8696417,

Referat Rejestracji Pojazdów

Kierownik Halina Malej

telefon: 85 8696454
fax: 85 8696531

 

 • Informacja dotycząca rejestracji pojazdów,
  telefon: 85 8696440
  ,
 • rejestracja pojazdów,
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • wymiana dokumentów,
 • wtórniki,
 • zawiadomienie o zmianach,
 • zawiadomienie o zbyciu,
 • wycofanie czasowe,
  telefon: 85 8696440,
 • fax: 85 8696497

 

 • Odbiór dowodów rejestracyjnych,
 • Czasowa rejestracja na wniosek,
  telefon: 85 8696460, 85 8696462, 85 8696464
  fax: 85 8696880

 

 • wydawanie zaświadczeń,
  telefon: 85 8696454
   

 

 • Decyzje o nadaniu cechy identyfikacyjnej.
  Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki zastępczej.
  telefon: 85 8696886

Referat Praw Jazdy

Kierownik Anna Olejnicka

telefon: 85 8696530
fax: 85 8696411

 

 • Przyjmowanie wniosków na prawa jazdy
  Wydawanie praw jazdy
  telefon: 85 8696455, 85 8696896, 85 8696885
 • Prawa jazdy zatrzymane
  telefon: 85 8696458, 85 8696865, 85 8696520
 • Ośrodki szkolenia kierowców
  telefon: 85 8696463

 

Samodzielne stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów
Ireneusz Regucki
telefon: 85 8696453
fax: 85 8696411


Referat Przewozów Drogowych

Kierownik Zofia Zięckowska

telefon: 85 8696438

 

Wydawanie

 • licencji na przewóz osób, rzeczy, taksówką,
 • zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • zezwoleń na przewozy regularne osób

telefon: 85 8696540, 85 8696541, 85 8696491
fax: 85 8696477


Referat Obsługi Przedsiębiorców

Kierownik Bożena Gałan

telefon: 85 8696113

 

Ewidencja działalności gospodarczej

telefon: 85 8696143,

fax: 85 8696124
e-mail dz.gosp@um.bialystok.pl


Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

telefon: 85 8696950
fax: 85 8686124


 Do góry

Departament Obsługi Urzędu

ul. Słonimska 1


Dyrektor Jerzy Wenclik

Z-ca dyrektora Dariusz Dąbrowski

 

Sekretariat
telefon: 85 8696232
e-mail: obu@um.bialystok.pl


Referat Planowania i Realizacji Budżetu

Kierownik Urszula Czarnomysa

telefon: 85 8696216


Referat Logistyki

Kierownik Małgorzata Kot

telefon: 85 8696233
fax: 85 8696217


Referat Obsługi Technicznej Obiektów

Kierownik Dariusz Dąbrowski

telefon: 85 8696261


 Do góry

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ul. Branickiego 9


Dyrektor Andrzej Karolski

p.o. Zastępcy Dyrektora Dorota Kulikowska

 

Sekretariat
telefon: 85 8696400

fax: 85 869 6529
e-mail: dosgk@um.bialystok.pl


Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Adam Aleksiejuk

telefon: 85 8696409


Referat Gospodarki Odpadami

Kierownik Krystyna Rzędzian

telefon: 85 8696410


Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Ewa Kułakowska

telefon: 85 8696480


Referat Ekonomiczny

Kierownik Dorota Kulikowska

telefon: 85 8696536


Referat Zieleni Miejskiej

Kierownik Magdalena Gajewska

telefon: 85 8696476


Referat Utrzymania Czystości i Porządku w Mieście

Kierownik Dariusz Sobociński

telefon: 85 8696495


 Do góry

Departament Organizacyjny i Nadzoru

ul.Słonimska 1


Dyrektor Renata Helena Sochoń

 

Z-ca dyrektora Elżbieta Zdanowska

 

Z-ca dyrektora Monika Kondratowicz

 

Sekretariat
telefon: 85 8696111

fax: 85 8696033

e-mail: dorn@um.bialystok.pl


Referat Organizacyjny

Kierownik Monika Kondratowicz

 

telefon: 85 8696394


Referat do Spraw Nadzoru

Kierownik Elżbieta Zdanowska

telefon: 85 8696064

Sprawy dotyczące stowarzyszeń, fundacji i zbiórek publicznych

telefon: 85 8696194 lub 85 8696133


Kancelaria Ogólna

Kierownik Alina Sanejko

telefon: 85 869 6913


Archiwum

Kierownik Krzysztof Haraburda
telefon: 85 8696821, 85 8696822, 85 8696823
fax: 85 8696824


 Do góry

Biuro Zarządzania Kadrami

ul.Słonimska 1


Dyrektor Jerzy Gradkowski

telefon: 85 8696183

 


 Do góry

Departament Rachunkowości

ul. Słonimska 1


Dyrektor Krzysztof Werda

Z-ca dyrektora Barbara Waleśko

 

Sekretariat
telefon: 85 869 6215
e-mail: drk@um.bialystok.pl


Referat Realizacji Wydatków Budżetowych i Funduszy

Kierownik Teresa Rydzewska

telefon: 85 8696184
fax: 85 8696975


Referatu Egzekucji Dochodów Budżetowych

Kierownik Barbara Waleśko

telefon: 85 8696052


Referat Egzekucji Dochodów Niepodatkowych

Kierownik Anna Giełżycka

telefon: 85 8696738


Referat Obsłigi Finansowo-ksiegowej Projektów Unijnych

Kierownik Urszula Krasucka

telefon: 85 8696219, 85 8696186


Referat Egzekucji Dochodów z Mienia Skarbu Państwa

Kierownik Elżbieta Iwanowicz

Telefon: 85 869 6203


Kasa Mandatowa

telefon: 85 8696723


 Do góry

Departament Skarbu

ul. Słonimska 1


Dyrektor Wiesław Bielawski


Z-ca dyrektora Ewa Kasprowicz

 

Z-ca dyrektora Anna Janczyło-Morzy

 

Sekretariat
telefon: 85 8696072
fax: 85 8696220
e-mail: dsk@um.bialystok.pl


Referat Obrotu Nieruchomościami

Kierownik Agnieszka Niemotko

telefon: 85 8696099


Referat Regulacji Prawnych i Ochrony Praw Właścicielskich

Kierownik Małgorzata Mogielnicka

telefon: 85 8696015


 

Referat Gospodarowania Mieniem i Aktualizacji Opłat 

Kierownik Ewelina Kramkowska

telefon: 85 8696114


Referat Sprzedaży Lokali i Przekształceń Własnościowych

Kierownik Julita Łazewska

telefon: 85 8696159


Referat Nadzoru i Sprawozdawczości

p.o. Kierownika Justyna Sawczyńska

telefon: 85 8696075


Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa

Kierownik Hanna Stankiewicz

telefon: 85 8696077


Referat Odszkodowań i Naliczeń

Kierownik Katarzyna Misiewicz

telefon: 85 8696230

 


 Do góry

Departament Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1


Dyrektor Adam Kurluta

Z-ca dyrektora Edyta Marzena Mozyrska

Sekretariat
telefon: 85 8696550

fax: 85 8696551
e-mail: dsp@um.bialystok.pl


Referat Spraw Społecznych

Kierownik - Ewa Szymczyk - Krasowska

telefon: 85 8696554


Referat Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Barbara Suszczyńska

telefon: 85 8696556


Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

Anna Pawłowska
Alicja Regucka

telefon: 85 7328220


 Do góry

Departament Edukacji

ul. Legionowa 7


Dyrektor Wojciech Janowicz

Z-ca dyrektora Lucja Orzechowska

tel. 85 869 63 30
fax 85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Sportu i Rekreacji

ul. Branickiego 9
 


Dyrektor Artur Wojtkowski

tel. 85 869 62 13, 85 869 60 59, 724 500 007
sport@um.bialystok.pl


 Do góry

Biuro Kultury

ul. Branickiego 9


Dyrektor Anna Pieciul

tel. 85 869 63 52
fax: 85 869 63 51
kultura@um.bialystok.pl

 


 

 Do góry

Departament Strategii i Rozwoju

ul. Słonimska 1


Dyrektor Tomasz T. Buczek

Z-ca dyrektora Małgorzata Piekarska

 

Sekretariat
telefon: 85 8696119
fax: 85 8696211
e-mail: dsr@um.bialystok.pl


Biuro Obsługi Inwestorów

Kierownik Małgorzata Piekarska

telefon: 85 8696028

e-mail: b.in@um.bialystok.pl


Biuro Analiz Społeczno-Gospodarczych

Kierownik Magdalena Kieda

telefon: 85 8696154


Biuro Innowacyjnej Gospodarki

Kierownik Justyna Mielech

telefon: 85 8696040

 


 Do góry

Departament Urbanistyki

ul.Białówny 11


Dyrektor Piotr Firsowicz
Zastępca Dyrektora Agnieszka Rzosińska
Zastępca Dyrektora Donat Kuczyński

Sekretariat
telefon: 85 8696603, 85 8696608
fax: 85 8696607
e-mail: du@um.bialystok.pl


Referat Planów Miejscowych

Kierownik Agnieszka Rzosińska
telefon: 85 8696671


Referat Programowania Rozwoju Przestrzennego

Kerownik Marcin Minasz
telefon: 85 8696636
 


Referat Analiz Urbanistycznych

Kierownik Ryszard Rozumiłowski
telefon: 85 8696618


Referat Zagospodarowania Przestrzennego - Rejon Południe

Kierownik Katarzyna Ferkaluk
telefon: 85 8696624


Referat Zagospodarowania Przestrzennego - Rejon Północ

Kierownik Maciej Lewko
telefon: 85 8696646


Referat Uwarunkowań Środowiskowych

Kierownik Anna Jeżewska
telefon: 85 8696403


 Do góry

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Branickiego 9


Kierownik USC Mieczysław Mejsak

Z-ca Kierownika USC Janusz Warelis

 

Sekretariat
telefon: 85 8696466
e-mail: usc@um.bialystok.pl


Stanowisko ds. małżeństw

telefon: 85 8696252


Referat ds. Urodzeń

Kierownik Anna Snarska

telefon: 85 8696468


Referat ds. Administracyjno-Kancelaryjnych

Kierownik Aneta Toczydłowska

telefon: 85 8696467


Referat ds. Archiwum USC

Kierownik Agnieszka Kierman

telefon: 85 8696401


Stanowisko ds. zgonów

telefon: 85 8696472


 Do góry

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

ul. Składowa 11


Dyrektor Bogusław Prokop

Z-ca dyrektora Jarosław Wyszkowski

 

Sekretariat
telefon: 85 8696980
fax: 85 8696979
e-mail: bkm@um.bialystok.pl


Referat Organizacji i Nadzoru Transportu

telefon: 85 8696981


Referat Projektowania Linii Komunikacyjnych

Kierownik Barbara Jakubowska

telefon: 85 8696982


Samodzielne Stanowisko ds. Utrzymania Infrastruktury Przystankowej

telefon: 85 8696983


Referat Kontroli Biletowej i Obsługi Pasażera

Kierownik Edward Ciesnowski
telefon: 85 8696984


Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Jan Matowicki

telefon: 85 8696985


Infolinia

telefon: 800 166 146


 Do góry

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Składowa 11


Dyrektor Joanna Czaczkowska

 

Sekretariat
telefon: 85 869 6713

telefon: 85 869 6770, 6719, 6716
fax: 85 8696714

e-mail: bspp@um.bialystok.pl

 


 Do góry

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich

ul. Składowa 11

fax: 85 8696775


Dyrektor Janusz Ostrowski

Z-cy dyrektora Bożena Zawadzka


Z-cy dyrektora Marzenna Dubowska


Sekretariat
telefon: 85 8696700
e-mail: din@um.bialystok.pl


Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu

p.o. Kierownika Krzysztof Turosieński
telefon: 85 8696850


Referat Budowy Dróg i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Hanna Elżbieta Balcerzak
telefon: 85 8696711


Referat Utrzymania Dróg

Kierownik Grażyna Szymańska
telefon: 85 8696728


Referat Zajęcia Pasa Drogowego

Kierownik Wiesław Paruk
telefon: 85 8696706


Referat Budownictwa Ogólnego

Kierownik Józef Brzozowski
telefon: 85 8696131


Referat Planowania i Rozliczeń

Kierownik Iwona Garczyńska
telefon: 85 8696062


Referat Inwestycji Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Kierownik Beata Gieleżyńska
telefon: 85 8696245 

 


 Do góry

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów


Miejski Rzecznik Konsumentów w Białymstoku Jarosław Brzozowski

telefon: 85 8696929


 Do góry

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Branickiego 3/5


Miejski Konserwator Zabytków Dariusz Stankiewicz

telefon: 85 8696511

Sekretariat:

telefon: 85 8696514

e-mail: mkz@um.bialystok.pl

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 13.05.2015, 15:02
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość