A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Gminna ewidencja zabytków
Utworzony przez: Roman Tatarzyński 20.01.2010, 10:00

 

Zasób i rodzaje zabytków wg Gminnej Ewidencji Zabytków, stan czerwiec 2009
L.p. Rodzaj zabytków Ilość
1 Układy urbanistyczne 3
2 Zespoły zabudowy 22
3 Świątynie 18
4 Budynki użyteczności publicznej 36
5 Pałace i dwory 12
6 Kamienice i domy mieszkalne 280
7 Budynki przemysłowe, fabryczne i techniczne 25
8 Budownictwo obronne i militarne 31
9 Parki, ogrody i zieleń zabytkowa 7
10 Cmentarze (w tym mogiły) 36
11 Stanowiska archeologiczne 26
  RAZEM 496


Część obiektów składających się na zasób dziedzictwa kulturowego miasta znajduje się w tzw. Gminnej Ewidencji Zabytków (zabytki, które posiadają karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, bądź karty ewidencyjne parków i cmentarzy, zgodne ze standardami określonymi przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie).

Spośród czterech form ochrony zabytków, przewidzianych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji objęte są dwiema z nich: wpisem do rejestru, bądź ustaleniami ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Stan prawny zabytków wg Gminnej Ewidencji Zabytków, stan czerwiec 2009
L.p. Rodzaj zabytku Ilość
1 Zabytki wpisane do rejestru zabytków 258
2 Zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (ilość z uwzględnieniem zabytków wpisanych do rejestru) 496
3 Nieruchomości o cechach zabytku, przeznaczone do ujęcia w GEZ 352
4 Ruchomości o cechach zabytków, przeznaczone do ujęcia w GEZ 55


Stan własnościowy zabytków wg Gminnej Ewidencji Zabytków, stan czerwiec 2009
L.p. Rodzaj własności Ilość
1 Państwowa 101
2 Komunalna 85
3 Prywatna 174
4 Wyznaniowa 54
5 Współwłasność 7
6 Inna 75


« Poprzednia12345Następna »
Słowa kluczowe:zabytki
Ostatnia modyfikacja: 02.02.2010, 10:49
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Biuro Kultury
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Branickiego 9 pok. 207-212

15-950 Białystok
tel: 85 869 63 69

      85 869 63 66
fax: 85 869 63 51
kultura@um.bialystok.pl

 

Departament Urbanistyki

Referat Programowania Rozwoju Przestrzennego

ul. Białówny 11

15-437 Białystok

pok. 208

tel: 85 869 63 69

fax: 85 869 66 07

swicher@um.bialystok.pl

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Branickiego 3/5

tel: 85 8696511
      85 8696514

e-mail: mkz@um.bialystok.pl