A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku

 

 • Uchwała Nr XXIII/322/12 z dnia 18 czerwca 2012 r.
  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

więcej »»

  

 • Uchwała Nr XIII/105/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

więcej »»

 

 • Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 28 marca 2011 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XXV/256/08 z dnia 25 lutego 2008 r.
  w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie

więcej »»

 

 • Uchwała Nr IX/64/11 z dnia 28 marca 2011 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce

więcej »»

  

 • Uchwała Nr LIV/634/06 z dnia  27 lutego 2006 r.
  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce

więcej »»

 

 • Uchwała Nr LX/787/10 z dnia 25 października 2010 r.
  w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

  więcej »»

   

  Zobacz również: Informacja w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2010 r

     

 • Uchwała Nr XLV/562/09 z dnia 7 września 2009 r.
  w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XLIII/543/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.
  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 • więcej »»

    

 • Uchwała Nr XXXII/385/08 z dnia 29 września 2008 r. 
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XXXVII/441/05 z dnia 21 marca 2005 r. 
  określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XXXII/387/08 z dnia 29 września 2008 r.  
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XXVI/286/08 z dnia 31 marca 2008 r. 
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XXV/255/08 z dnia 25 lutego 2008 r. 
  w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata 2008-2013

więcej »»


 • Uchwała Nr XV/151/07 z dnia 3 września 2007 r.
  w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XV/150/07 z dnia 3 września 2007 r.
  w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XIV/131/07 z dnia 25 czerwca 2007 r.
  zmieniającą uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

więcej »»

 

 • Uchwała Nr XLVIII/566/05 z dnia 24 października 2005 r.
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Słowa kluczowe:prawouchwały
Ostatnia modyfikacja: Roman Tatarzyński 06.02.2013, 10:26
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7,
15-281 Białystok,

(budynek Publiczne Gimnazjum Nr 2)

zobacz mapę»
tel.  85 869 63 30
fax  85 869 63 32
edukacja@um.bialystok.pl