A A A Przełącz na wysoki kontrast
Stadion Miejski Sp. z o.o.

Stadion Miejski”Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną 18 lutego 2013 roku przez Miasto Białystok do realizowania zadań własnych z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Świadczy usługi publiczne, które obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej i działalności kulturalnej oraz tworzy organizacyjne warunki sprzyjające rozwojowi sportu, w tym dostępu do urządzeń sportowych, w sposób bieżący i nieprzerwany, w ramach realizacji umowy wykonawczej zawartej pomiędzy miastem Białystok.

 

Spółka zarządza Stadionem Miejskim zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 1, którego w skład wchodzi widownia na 22 386 widzów, pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią z oświetleniem oraz boiska piłkarskie z zapleczem szatniowym przy ul. Elewatorskiej.

Dane kontaktowe

Stadion Miejski
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 1
15-323 Białystok
tel. 85 654 86 80, 796 650 000
fax. 85 654 87 15
www.stadion.bialystok.pl