A A A Przełącz na wysoki kontrast
Aktywny Samorząd

W związku z przystąpieniem w 2015 r. Miasta Białystok do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane od dnia 02 marca 2015 r.:

 1. w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1, tel. 085 869-65-50, 869-65-65, w zakresie Modułu I – obszar D oraz w zakresie Modułu II.
 2. w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w nowej siedzibie ul. Klepacka 18, tel. 085 654-48-77 w zakresie Modułu I – obszary A, B i C.

 

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 • obszar A – likwidacja bariery transportowej – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od 02.03.2015 r. jednak nie później niż do 30 sierpnia 2015 r.
 2. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach.
  • od dnia 02.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r.
  • od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.09.2015r.

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
zipwnioski do modułu I -obszaru D.zipzip, 86 KB
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:– realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, - obszar A – likwidacja bariery transportowej - obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym - obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
zipModuł I.zipzip, 171 KB
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
zipStudent.zipzip, 87 KB
docoświadczenie o wykorzystaniu dodatkowych kosztów nauki.docdoc, 23 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 27.02.2015, 13:27