A A A Przełącz na wysoki kontrast
Forum Konserwatorskie - Inauguracja

 

Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku wspólnie z Galerią im. Sleńdzińskich rozpoczęło cykl poświęcony ochronie i konserwacji zabytków, w ramach którego prezentowane będą wykłady oraz debaty z udziałem specjalistów i mieszkańców miasta.

 

W dniu 31 marca 2011 r. w salonie wystawowym Galerii przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku (d. lokal „Telimena”) odbyło się spotkanie inaugurujące cykl, na którym obecni byli pracownicy urzędów i instytucji zajmujących się ochroną zabytków i zagospodarowaniem przestrzennym, wykładowcy akademiccy, architekci, urbaniści, historycy, a także przedstawiciele mediów. Obecność tak szerokiego grona potwierdza, iż temat ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego jest bliski wielu białostoczanom.

 

W ramach spotkania Sebastian Wicher – inspektor z Biura Kultury i Ochrony Zabytków wygłosił wykład nt. Historii kształtowania się postaw konserwatorskich. Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy zaproponowali tematy kolejnych spotkań, m.in. ochrony zieleni w przestrzeni publicznej miasta oraz podsumowania powojennej działalności białostockich służb konserwatorskich.

 

Spotkania cyklu odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca (z wyjątkiem okresu wakacyjnego) w salonie Galerii. Kolejne z nich - planowane na dzień 28 kwietnia 2011 r. - poświęcone zostanie tematyce pojęć i kryteriów wartościowania dziedzictwa kulturowego.

 

Z każdego spotkania na portalu miejskim będą umieszczana relacje z możliwością zapoznania się z treścią wykładu w formie tekstu, prezentacji lub nagrań).

 

Wszelkie uwagi, propozycje i spostrzeżenia dotyczące formuły cyklu, a także proponowanych tematów prosimy przesyłać na wskazany adres mailowy: swicher@um.bialystok.pl

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

 

 

 

Do pobrania:
docForum_konserwatorskie_Wykład_I.docdoc, 116 KB
pdfForum konserwatorskie Wykład I.pdfpdf, 3975 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Forum Konserwatorskie - II spotkanie

 

Kolejne spotkanie zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011 r. i zostało poświęcone tematyce pojęć i kryteriów wartościowania dziedzictwa kulturowego. Obok krótkiej prezentacji znaczną część forum przeznaczono na dyskusję.

 

Najbliższe forum, dotyczące zagadnień prawnych oraz roli urzędów i instytucji w ochronie i opiece nad zabytkami, zaplanowane na 26 maja 2011 r. poprowadzą Zofia Cybulko – Z-ca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz Iwona Górska – Kierownik białostockiego oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Zapraszamy, wstęp wolny!

 

 

 

 

 

Do pobrania:
pptForum konserwatorskie Wykład II.pptppt, 3943 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Forum konserwatorskie - III spotkanie

  

26 maja 2011 r. w ramach kolejnego tematu forum konserwatorskiego poświęconego roli urzędów i instytucji w ochronie i opiece nad zabytkami Zofia Cybulko, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, wygłosiła wykład pt. Dylematy konserwatora zabytków. Podczas prezentacji Pani Konserwator omówiła problemy administracyjno – prawne towarzyszące codziennej pracy służb konserwatorskich oraz zaprezentowała realizacje konserwatorskie i współczesne w środowisku zabytkowym, zarówno z terenu Białegostoku, jak i innych polskich oraz europejskich miast. Pani Z. Cybulko odniosła się również do efektów pracy swoich poprzedników, prezentując uzgodnione przez nich współczesne obiekty w strefie ochrony konserwatorskiej, często uznawane przez opinię publiczną za „kontrowersyjne”.

 

Wystąpienie to wywołało żywą dyskusję nt. kierunków aktualnie prowadzonych prac remontowo – budowlanych przy białostockich zabytkach, które zdaniem wielu obecnych na spotkaniu osób nie licują z obowiązującą doktryną konserwatorską.

 

Z uwagi na ograniczone ramy czasowe forum Iwona Górska, kierownik białostockiego oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz pracownicy Biura Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku nie zdołali szczegółowo omówić zadań realizowanych przez ich instytucje.

 

W celu umożliwienia Państwu zapoznania się z prezentowanymi na forum opiniami, zamieszczamy poniżej prezentacje p. Z. Cybulko i p. I. Górskiej, a także nagranie z całego spotkania. Jednocześnie zaznaczamy, iż wszystkie przedstawione w ramach cyklu prezentacje i opinie są prywatnym stanowiskiem poszczególnych osób. Organizatorzy forum wychodzą z założenia, iż przedstawienie odmiennych poglądów środowiska konserwatorskiego pozwoli Państwu w możliwie szeroki sposób zapoznać się z tą problematyką.

 

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty pt. Współczesne realizacje w środowisku zabytkowym. Czy istnieje białostocki genius loci?, który wygłosi Pani dr Małgorzata Dolistowska, historyk sztuki, kierownik Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Wykład odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 18.00 w salonie wystawowym Galerii Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku (d. lokal „Telimena”).

 

 

 

 

 

Do pobrania:
pptI._Górska_-_Narodowy_Instytut_Dziedzictwa.pptppt, 319 KB
pptZ._Cybulko_-_Rola_urzędów_i_instytucji.pptppt, 7552 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Forum Konserwatorskie - IV spotkanie

W ramach czerwcowego forum konserwatorskiego dr Małgorzata Dolistowska, historyk sztuki, kierownik Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, wystąpiła z prezentacją pt. Współczesne realizacje w środowisku zabytkowym. Czy istnieje białostocki genius loci?

 

Małgorzata Dolistowska rozpoczęła wystąpienie od przypomnienia schematu procesu konserwatorskiego, obowiązującego niegdyś obligatoryjnie w pracach budowlano – konserwatorskich dotyczących zabytków architektury, a wypracowanego w 2 poł. XX w. przez środowisko toruńskich konserwatorów. Gwarancją odpowiednio przygotowanej ogólnej koncepcji konserwatorskiej powinny być kompleksowe badania w zakresie rozpoznania historii oraz układu przestrzenno – funkcjonalnego zabytku, a następnie przeprowadzenie zabytkoznawczej analizy konserwatorskiej, zgodnej z teorią ochrony dóbr kultury.


W trakcie prezentacji przedstawione zostały również aktualne postulaty zabytkoznawców dotyczące zasad projektowania konserwatorskiego, a także prezentacja szerokiego spectrum realizacji - zarówno tych znakomitych, poprawnych, ale także nieudanych, zrealizowanych za granicą, a także na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku. Tradycyjnie już, po wystąpieniu odbyła się dyskusja uczestników forum.
 

W ramach kolejnego Forum, planowanego na dzień 29 września 2011 r. o godz. 18.00 w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano cykl prezentacji poświęconych historii i problematyce konserwatorskiej pofabrycznej architektury Białegostoku. Przewidziane są wystąpienia pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Oddziału Terenowego w Białymstoku oraz dra Adama Tureckiego, pracownika naukowego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
 

Serdecznie zapraszamy!
 

 

 

Forum Konserwatorskie - V spotkanie

W dniu 29 września 2011 r. w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, przygotowanych wspólnie z Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku i Galerią Sleńdzińskich, odbył się cykl prezentacji poświęconych historii oraz problemom konserwatorskim architektury postindustrialnej Białegostoku. W pierwszym wystąpieniu Jolanta Szczygieł – Rogowska, dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich przybliżyła zebranym dzieje mniej znanych białostockich rodzin fabrykanckich. Następnie Iwona Górska, kierownik Oddziału Terenowego NID opatrzyła komentarzem wystawę archiwalnych fotografii białostockich fabryk, przygotowaną w ubiegłym roku przez białostocki NID i lokalny oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Z kolei dr Adam Turecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zaprezntował problematykę rewaloryzacji, modernizacji i adaptacji architektury postindustrialnej miasta m.in. na przykładzie prac dyplomowych studentów architektury. Więcej nt. rewitalizacji zespołów pofabrycznych na stronie internetowej: www.miastojutra.pb.bialystok.pl.

 

Forum Konserwatorskie - VI spotkanie

Gościem październikowego forum konserwatorskiego był dr Artur Gaweł, etnograf, kierownik Białostockiego Muzeum Wsi, który zaprezentował różne sposoby ratowania drewnianych zabytków architektury i budownictwa.
 

Tematem następnego spotkania, skierowanego przede wszystkim do właścicieli i administratorów obiektów zabytkowych, będą praktyczne porady dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach, a także procedur związanych z ich przygotowaniem i prowadzeniem.
 

Wśród zaproszonych gości przewidziane są wystąpienia przedstawicieli Biura Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego, Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także właścicieli zabytków, którzy w ostatnich latach realizowali tego typu prace.
 

Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2011 r. o godz. 18.00 w salonie wystawowym Galerii Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku (d. lokal „Telimena”).
 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Wstęp wolny!