A A A Przełącz na wysoki kontrast
Lokalizator uwag

Ostatnia modyfikacja: Igor Nikitin 19.05.2014, 11:36
Instrukcja
  1. Kliknij w pomarańczowy pasek z napisem Dodaj uwagę znajdujący się na dole mapy.
  2. Kliknij lewym przyciskiem myszy w wybranym miejscu na mapie. Jeżeli pozycja postawionego markera nie wskazuje dokładnie żądanej lokalizacji można ustawić na nim wskaźnik myszy i przytrzymując jej lewy przycisk przesunąć go w inne miejsce.
  3. Wyświetl formularz zgłoszenia klikając lewym przyciskiem myszy w ustawiony marker.

 

Kategorie, w których można zgłaszać uwagi przedstawiają się następująco:
 

Komunikacja Miejska –  uwagi dotyczące przystanków i wiat, pętli i zatok, wyświetlaczy w autobusach i na przystankach itp.

Oświetlenie – problemy z latarniami, detektorami itp.
Parkowanie, porządek – uwagi dotyczące samochodów parkujących na zakazach, chodnikach i pasach zieleni, miejsc schadzek chuliganów itp.
Środowisko – uwagi o zalegających śmieciach w mieście, dzikich wysypiskach itp.
Ulice – uwagi o stanie nawierzchni ulic, stanie chodników i krawężników, stanie ścieżek rowerowych, dziurawych lub brakujących pokrywach studzienek, wystających lub zapadniętych studzienkach, płotkach, barierkach i barierach energochłonnych itp.
Znaki – uwagi dotyczące znaków pionowych i poziomych, sygnalizacji świetlnej itp.

Pomoc techniczna:
Bartosz Matela, e-mail: bmatela@um.bialystok.pl
 

Ostatnia modyfikacja: Igor Nikitin 19.05.2014, 11:40